Звіт завідувача

               Звіт завідувача  за 2019-2020 навчальний рік                                

 

 

 

Звіт завідувача

  Комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний  заклад ( ясла – садок) № 240 комбінованого типу» Дніпровської міської радиза 2019– 2020 навчальний рік

    Вітаю представників батьківської громади, колектив нашого дошкільного закладу – педагогів, медиків, молодший обслуговуючий персонал.

       Звітуючись про роботу дошкільного закладу і відповідно й  про мою діяльність як завідувача ДНЗ  дозвольте  нагадати, що дошкільний навчальний заклад( ясла-садок)  комбінованого типу № 240 у своїй діяльності керується  такими  нормативно – правовими документами: Конвенцією ООН про права дитини, Конституцією України, Законом «Про мови в Україні», Законом  «Про освіту», Законом «Про дошкільну освіту»     Закон України « Про забезпечення санітарно - епідеміологічного благополуччя населення»

- Закон України «Про охорону дитинства» , Постанови Кабінету Міністрів України « Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами»,Закону України « Про благодійництво та благодійні організації»,Закон України « Про звернення громадян»,  діє на підставі Статуту ДНЗ, Колективного договору ,укладеного між адміністрацією та колективом,    Порядок діяльності ДНЗ визначений «Правилами   внутрішнього трудового розпорядку»,  посадові обов’язки персоналу є в наявності, відповідають нормативним вимогам, затверджені завідувачем ДНЗ. 

 

І.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

     Дошкільний навчальний заклад №240 розпочав функціонування у 1967 році. У 2017 році відзначив 50 – річний ювілей. В ДНЗ в наявності  9 груп : 2 раннього віку, 6 дошкільного , 1 спеціалізована. Працюють чергові групи. Та  7 кабінетів: методичний, медичний, фізіотерапевтичний,  логопедичний , гурткової роботи  з «Компьютерної грамоти»,  психолога,  музкерівника, музична та спортивна зали.  Ці приміщення оснащені і використовуються у відповідності до нормативних вимог, використовуються за призначенням, раціонально. Кожна вікова група має свій ігровий майданчик з ігровим обладнанням і спортивними  спорудами, є спортивний майданчик. У приміщенні і на території ДНЗ є відокремлені куточки, де діти можуть гратися або працювати наодинці чи невеличкими групами, забезпечено простір для ігор, занять, відпочинку дітей. Приміщення і споруди мають естетичний вигляд, безпечні для малюків, зберігаються дбайливо. Влітку було оновлено, відремонтовано  обладнання та  споруди на майданчиках, підтримуються в естетичному та безпечному вигляді. Групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям. Предметно - ігрове середовище усіх приміщень відповідає санітарним, функціональним, і естетичним вимогам завдяки спільній роботі з вами, шановні батьки, та вихователями груп.

 

2. СКЛАД ВИХОВАНЦІВ

             Дошкільний навчальний  заклад ( ясла – садок) № 240 комбінованого типу   розрахований на 175 місць.

З 1 вересня 2019р. списочний склад 276 дітей ,в середньому садок відвідувало 224  дитини, з них 63  дітей віком до 3х років. Дітей з ППР – 18 .  

          Мережа груп ДНЗ повністю відповідає меті, завданням, специфіці нашого закладу. Облік вихованців ведеться відповідно до вимог з дотриманням інструкцій. Зарахування малюків до садочка відбувається з дотриманням правил прийому за електронною  чергою та в спецгрупу  за рішенням ПМПК. Діти переводяться з групи в групу на початок навчального року за віковим принципом, враховуючи індивідуальні особливості психічного та фізичного розвитку малюків.

Режим  роботи закладу у звітному періоду був з 7.30 до 17.30 , для чергових 12 годин з 6.30 до 18.30 .

         У ДНЗ проводиться робота з   вирішення проблем соціального захисту вихованців та працівників. Своєчасно виявляються і ставляться на облік діти сироти, напівсироти, діти з багатодітних та малозабезпечених родин, які потребують соціального захисту. Заклад відвідує  2 дитини сироти що знаходяться під опікою, 15 дітей з багатодітних сімей, переселенців - 3 дітей, дітей учасників АТО – 6.

 

3. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

В закладі працює 23 педагоги та 21 чоловік обслуговуючого персоналу. ДНЗ № 240 укомплектований педагогічними кадрами на 80%. Так  за рівнем кваліфікації  у дошкільному навчальному закладі педагоги мають такі кваліфікаційні категорії та педагогічні звання:

Звання «Вихователь-методист» мають 7 педагогів, «Вчитель – методист » – 1 педагог. 

У 2019/2020 н.р. в ДНЗ № 240 на кінець навчального року залишилось 20 педагогів та 1 медичний працівник.

За рівнем освіти педагоги мають:

12 – вищу відповідну педагогічну освіту в обсязі вищого навчального закладу ІІІ–ІV рівня акредитації;

11 – вищу відповідну педагогічну освіту в обсязі вищого навчального закладу І–ІІ рівня акредитації;

2 – вищу іншу педагогічну освіту;

За стажем педагогічної діяльності:

-       9   молодих спеціалістів зі стажем роботи до 5 років;

-       4   педагогів зі стажем роботи від 5 до 10років;

-       2   педагога – зі стажем роботи від 10 до 15 років;

-       3   педагогів – зі стажем роботи від 15 до 20 років;

-       5    мають стаж більше 20 років. 

 

Однак, залишилася невирішеною проблема – забезпечення дошкільного навчального закладу кваліфікованими кадрами. У зв’язку з вакансією посад: вихователь ДНЗ.

 Протягом 2019/2020 н.р. у  «Академія неперервної освіти» підвищили фахову майстерність четверо педагогів: Готвянська В.О., Шевчук Ю.С.,Гаращенко І.А., Чаплигіна В.І.

В навчальному році було атестовано 5  педагогів. За результатами атестації: Антушевич К.С. – 10 тарифний розряд, Путинцева Н.І. – 11 тарифний розряд,  Перехрест А.В. – 11 тарифний розряд , звання «Вихователь – методист», Бутенко О.Г. – вища категорія , звання « Вихователь – методист», Моісейкіна І.В. – вища категорія , звання « Вчитель – методист».

 

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Навчально-виховний процес на протязі року здійснювався відповідно до

програми виховання і навчання дітей  «Дитина в дошкільні роки».

  В навчальному році в цікавих нетрадиційних формах пройшли заняття колективного перегляду з таких напрямків:

1.    «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»: Перехрест А.В. – ранній вік.

2.     «Дитина в соціумі» (патріотичне виховання): «Козацькі забави» інструктор з фізкультури Плескач А.О., « Осінній ярмарок» музичні керівники – Приходько Т.А., Корж М.Б.

3. «Дитина в соціумі» + «Дитина у природному довкіллі» :Кононенко Г.А.; 5й рік життя «Ліс – легені нашої планети»; Бутенко О.Г. 6й рік життя «Природні ресурси – багатство країни»; Путинцева Н.І. 4й рік життя « Без калини нема України»

4.  Майстер – клас «Петриківський розпис» - Москалик Н.С.

5. Методичне об єднання для музичних керівників « Використання мультимедійних презентацій на святах і музичних заняттях» музичні керівники – Приходько Т.А., Корж М.Б.

6. Семінар – практикум «Управління дошкільним  закладом освіти» для молодих керівників - Моісейкіна І.В. 

Відповідно до основних завдань педагогічного колективу з питань навчання та виховання дітей було встановлено контроль за навчально-виховною роботою в групах та надання методичної допомоги. Протягом навчального року здійснювались різні види контролю:

o        Стан готовності групи до нового навчального року (вересень);

o        Ведення педагогічної документації. Зміст та якість перспективного та календарного планування (вересень);

o        Вивчення комунікативної та педагогічної діяльності  вихователя Перехрест А.В., вихователя Бутенко О.Г..;

o        Стан освітнього процесу в групах раннього віку;

o        Медико-педагогічний контроль;

o        Стан роботи ДНЗ з патріотично-морального виховання дітей ;

o        Логіко-математичний розвиток дошкільників. Організація роботи з сенсорного виховання ;

o        Дотримання педагогами рухового режиму та якість проведення режимних моментів протягом дня;

o        Оформлення в групах народознавчих куточків ;

o        Форми роботи з дітьми щодо підготовки Новорічних свят. Безпека життєдіяльності під час проведення свят;

o        Організація дієтичного харчування ;

o        Підготовка та проведення занять вихователями ;

o        Дотримання санітарно-гігієнічних вимог у ДНЗ ;

o        Організація педагогами праці дітей у природі ;

o        Дотримання режиму дня ;

o        Сформованість культурно-гігієнічних навичок під час харчування у дітей ясельної групи .

Т -     Стан роботи з економічного виховання;

Т –    Стан роботи з патріотичного виховання. 

Згідно річного плану пройшли 4 педагогічних ради « Формування у дітей чуття національної свідомості шляхом залучення їх до музичної діяльності та українського декоративного мистецтва», « Пошуково – ігрова діяльність дітей – як засіб економічного виховання», «Формування спрямованості на здоровий спосіб життя шляхом комплексного використання засобів фізичного та екологічного виховання у дошкільному закладі та сім`ї», «Аналіз навчально-виховного процесу дошкільного закладу за 2019/2020навчальний рік. Підсумок проведення літнього оздоровчого періоду») на яких визначали напрямки подальшої  роботи дошкільного закладу, розглядали актуальні питання життя ДНЗ, аналізували діяльність колективу, організовували виставки, презентації дидактичного матеріалу, конкурси. Зокрема, під час проведення  виставки-презентації «Практичний матеріал з економічного виховання  для роботи з дітьми та батьками»,  вихователі поповнили осередки груп тематичними дидактичними іграми, навчальним матеріалом, наочними посібниками для роботи з малюками та батьками.

Протягом навчального року педагоги ДНЗ були активними учасниками засідань  семінарів-практикумів, майстер-класів з метою розвитку педагогічної майстерності.

На базі ДНЗ № 240 проводилися  на високому рівні міські заходи:   

-            січень – матеріал для телебачення «Організація харчування дітей»;

-          березень: «Школа молодого керівника»;

-          квітень: методичне об єднання музичних керівників;

-         квітень: зустріч з слухачами курсів підвищення кваліфікації. 

З метою систематизації роботи з трудової та ігрової діяльності в дошкільних навчальних закладах міста, створення умов для творчої реалізації педагогів, пошуку педагогічних ідей, підвищення ролі та статусу творчих педагогів в педагогічному колективі, ДНЗ № 240 приймав участь у міських конкурсах: «Кращу українську народну іграшку», «Перлини народної творчості». Результатом спільної праці всього педагогічного колективу дошкільного закладу, технічного персоналу, компетентної допомоги методичної служби та керівництва з боку та адміністрації, є отримання подяк.

Активну участь колектив прийняв у самодіяльній творчості педагогічних колективів Новокодацького району. Нагороджені  кубком за І місце. 

Протягом навчального року в закладі постійно діяли змінні виставки:

-            фотовиставки («Спогади про літо», «Стежками ОСЕНІ», «На карнавалі», «З татом мамі допомагаємо»);

-            виставки малюнків та творчих робіт («Безпека вдома», «Якби був я чарівником», «В країні казок», «Я іду до школи»). 

Дошкільний заклад працює в тісному контакті з педагогічним колективом ЗОШ № 88 .З метою підвищення якості організації перспективності, наступності та спадкоємності у роботі ДНЗ та школи, вихователями старших груп проведено екскурсії до шкільного подвір` я, екскурсія до класної кімнати, екскурсія до шкільної бібліотеки, екскурсія до шкільного музею. Зустріч батьків майбутніх першокласників з вчителями початкової школи.

З метою залучення родини до участі у навчально-виховному процесі дошкільного закладу, у кожній групі обладнані батьківські куточки, які інформують про життя і діяльність дітей у садочку. Розроблена різна тематика папок-пересувок, стендів,  тематичних газет, фотокореспонденції.

З метою ознайомлення батьків з життям дітей в дитячому закладі проводяться  виставки: дитячих робіт, фотографій, педагогічно-психологічної літератури з питань навчання та виховання, виступи дітей. На сайті ДНЗ систематично висвітлювалися новини дошкільного закладу, цікава інформація про життя дітей , про проведені заходи та події, педагоги надавали поради, постійно змінювалась фотогалереяСторінка на фейсбуці.

 Налагоджена робота батьківських комітетів груп. Батьки обговорюють проблеми розвитку ДНЗ та самостійно приймають рішення щодо посильної допомоги закладу, активно працюють над поновленням та поповненням групових осередків сучасними меблями та дидактичним матеріалом для розвитку дітей, допомагають у оформленні клумб, беруть участь у облаштуванні та прибиранні ігрових майданчиків, здійснюють ремонтні роботи в групах, допомагають у обслуговуванні комп’ютерної техніки. Продовжує свою роботу благодійний фонд закладу «Світ  дитинства», який  було створено за ініціативи батьків.

 

5.ОЗДОРОВЧА РОБОТА

                Пріоритетним напрямком роботи залишається турбота про фізичний розвиток дітей, зміцнення та укріплення їх здоров’я.     Аналіз стану здоров'я дітей ДНЗ № 240  свідчить про наступне, що у  порівнянні з попереднім роком , стан фізичного здоров'я дітей суттєво не змінився.

 

Група здоров’я

 

2019рік

2020рік

І – основна

241

238

ІІ – підготовча

41

30

ІІІ – спеціальна

4

4

Звільнені

         -

-

 

Проведений аналіз захворюваності дітей за 2019-2020 рік показав, що середня кількість відвідувань однією дитиною – 132,   пропусків  - 112.  У 2019році однією дитиною через хворобу у середньому пропущено 9,8 ; тоді як у минулому році цей показник становив 9,2.  

 

Середньорічна чисельність дітей 

Кількість захворювань

Показник загальних захворювань

Показник інфекційних захворювань

272

2019р.

2020р

2019р.

2020р

2019р.

2020р.

139

140

127

128

12

12

 

За результатами медичного огляду  поширеними серед дітей у ДНЗ були соматичні захворювання: ГРВі, бронхіти.

 

Рік

Кількість оглянутих

Пору

шення осанки

Захворю

вання

огранів дихання

Порушення

нервової системи

Порушен

ня зору

 

 Серцево- судинні

 

 

 Захворювання

крові

 

 

 

 

 

 

2019

 

270

 

3

 

3

 

8

 

4

 

 

7

 

 

5

 

 

  З метою профілактики захворювань в закладі проводять такі заходи:

-          вживання  цибулі,  часнику під час обіду;

-          прийом кисневих коктейлів (щомісячно по 10 порцій),  які не тільки зміцнюють імунітет та мають глистогінну дію, а й ще сприяють покращенню роботи шлунково-кишкового тракту.

-          виконання вправ на правильне дихання за Стрєльніковою.

-          регулярне проведення загартовуючих процедур, фізкультурних занять.

-          дотримання денного розпорядку (проведення ранкової гімнастики, прогулянок, організації рухливих ігор, підйому, гімнастики пробудження), режиму провітрювання групових приміщень, навчальних кабінетів та залів

-          проведення просвітницької роботи серед батьків згідно плану.

      

               Проблемою залишається захворюваність під час адаптації дітей до ДНЗ, після вихідних днів та свят та те, що іноді батьки ігнорують зауваження вихователів про те , що необхідно підлікувати свою дитину

Продовжує свою плідну роботу ПМПК консиліум , діяльність  якого спрямована  на виявлення дітей з затримкою психологічного розвитку, на  навчально-виховну і корекційно-розвивальну, лікувально-відновлювальну діяльність в умовах спеціальних груп та групах загального розвитку.

Велика увага приділялася здійсненню психолого-медико-педагогічному супроводу дітей, що мають складні вади у розвитку. Вчитель – дефектолог Гаращенко І.А., разом з вчителем – логопедом Чаплигіною В.І. складають систему коригуючих занять, яка передбачає корекцію порушених мовленевих вад та пізнавальної сфери. На постійному контролі у  адміністрації ДНЗ знаходиться дотримання санітарно-гігієнічних вимог до умов перебування дітей в ДНЗ та дотримання режиму виховання дітей.  .              

Працівниками дошкільного навчального закладу систематично проводиться профілактично-оздоровча робота з дітьми, адже питания аналізу захворюваності знаходиться на постійному контролі адміністрації закладу.

6. ХАРЧУВАННЯ.

Організація харчування  дітей в дошкільному навчальному закладі здійснюється відповідно Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої спільним наказом  Міністерства освіти і науки України та Міністерством охорони здоров'я України від 17.04.2006 р. № 298/227, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  від 26.02.2013 року № 202/165.

    У дошкільному навчальному закладі організовано триразовий режим харчування. На підставі довідок, діти отримують дієтичне харчування (стіл №5)

            В ДНЗ № 240 створені належні умови для організації харчування дітей всіх вікових груп. Харчоблок та групи забезпечені відповідним посудом та кухонним інвентарем. Влітку 2019 року здійснено ремонт    харчоблоку, за допомоги народного  депутата України  І.І.Куліченка, закуплено нове обладнання департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради : холодильники, протиральна машина, м `ясорубка, електрокип` ятильник .

     Комісією з бракеражу продуктів харчування та продовольчої сировини  приймались якісні продукти, які надходили в дошкільний навчальний заклад.

     На підставі затвердженого примірного двотижневого меню, щодня медичною сестрою спільно з кухарями  ДНЗ складаються меню-розкладки на наступний день. При цьому працівники користуються картотекою страв, затвердженою завідувачем ДНЗ.

     У дошкільному навчальному закладі видача готових страв на групи здійснюється лише після зняття проби медичною сестрою та відповідно до часу, визначеного графіком видачі їжі. Щоденне меню розміщується поруч з вікном видачі їжі з харчоблоку та в інформаційних куточках для батьків.            

        Протягом року старша медична сестра здійснює контроль за санітарним станом харчоблоку та груп ДНЗ, за своєчасним проходженням медичних оглядів та здачею санітарних мінімумів працівниками. Результати контролю  розглядалися на нарадах при завідувачу.

     Вихователі, помічники  вихователів беруть активну участь в організації харчування дітей, ознайомлені з питаннями їхнього гігієнічного та естетичного виховання. Щодня перед кожним прийманням їжі столи для дітей сервіруються відповідно до меню. Дітей привчають сідати за стіл охайними, з чистими руками, сидіти за столом правильно та користуватись столовими приборами (ложкою, виделкою, ножем). Дошкільнят середньої та старшої груп навчають чергувати у групі під час приймання їжі, використовувати санітарний одяг, сервірувати столи та збирати використаний посуд. Кількість столового посуду в групах відповідає кількості дітей за списком. Однак протягом року не виділялося бюджетних кошт для заміни посуду.

   

       7. АНАЛІЗ РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН

Для поліпшення роботи зі зверненнями громадян у ДНЗ затверджений порядок особистого прийому громадян завідувачем, вихователем-методистом,вчителями-логопедами, старшою медичною сестрою , практичним психологом.

Дана інформація розміщена на інформаційних стендах в приміщені ДНЗ та на веб-сайті  ДНЗ.  Батьки та працівники ДНЗ  ознайомлені з графіками особистого прийому.  

На стенді інформування батьків розміщена інформація про відповідальних працівників відділу освіти Бучанської міськоі ради, номери телефонів, за якимибатьки та працівники дошкільного закладу можуть отримати додаткову інформацію.

Розгляд, реєстрація та проходження звернень здійснюється відповідно до «Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади імісцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації». В закладі відповідно до номенклатури справ ведуться: журнал обліку особистого прийому громадян, журнал реєстрації заяв, скарг громадян, які прошиті, пронумеровані, скріплені печаткою та підписом завідувача.

Упродовж року кількість осіб, які побували на особистому прийомі у завідувача, становить 132 з різних питань, а саме: прийняття дітей до ДНЗ, постановки на чергу для влаштування в ДНЗ, навчання та виховання дітей, харчування, надання основних та додаткових відпусток працівникам закладу, звільнення або прийому на роботу тощо. Серед громадян, які зверталися, є звернення батьків дітей інвалідів, членів багатодітних сімей, одиноких матерів, непрацездатних осіб, громадян, які потребують соціального захисту; учасники бойових дій, батьки дітей-переселенців з Донецької, Луганської областей та АР Крим, осіб, які постраждали від аварії на ЧАЕС.

Звернення громадян, що надходять, розглянуті завідувачем дошкільного навчального закладу. Всі питання адміністрацією вирішувалися позитивно. Громадянам, які цього потребували, надали необхідні роз'яснення. З початку 2019/2020 навчального року прийнято до ДНЗ 78 дітей, 96 дітей поставлено на чергу.

Повторних звернень та письмових скарг протягом навчального року не надходило.

 

Робота по зміцненню матеріально - технічної бази ДНЗ

У 2019-20 н. р. у ДНЗ № 240  було поповнено матеріальну базу та здійснені ремонтні роботи, а саме:

 

Поповнення матеріальної бази та здійснення ремонтних робіт  за період з 01.06.2019р. по 31.05.2020р.

 

Види робіт, придбання

Кількість

Сума

Приміщення

№ групи

1.

Шифон для пошиву гардин

9м.х55,00

30м.х55,00

 

495,00

1 650,00

На сходах до муз залу, по коридору

2.

Шифон, фатин, тканини

15 м.х 118.00

8м. х    89,00

12м. х  92,00

 

1 770,00

  712,00

1 104,00

Для пошиву костюмів

3.

Тумба під акваріум

 

1 950,00

Гр..№ 8

4.

Придбання кахелю, будівельних матеріалів

 

19 277,00

Гр..№8

5.

Пральний порошок

10 упаков.

2 200,00

Для прання

6.

Ламбрікени в групу

3шт. по 3м.

4 350,00

Гр..№5

7.

Полиця під музей ляльок

 

 2 300,00

Гр..№ 5

8.

Шифон для гардин

24м. х 55,00

 1 320,00

Гр..№ 5

9.

Чистка бойлеров

2 шт.

    500,00

Гр..№ 5

10.

Откоси спальня, група

 

 1 500,00

Гр..№ 1

11.

Перетяжка стільців, меблів

 

 6 040,00

Гр.№ 1

12.

Поручні для дітей на ганочку

 

 3 000,00

Гр..№ 1

13.

Шифон на гардину

8м.х 55,00

   440,00

Гр..№ 1

14.

Посуд ( чашки,тарілки)

 

1 458,00

Гр.№ 2

15.

Откоси роздягальня, туалет, група

 

2 000,00

Гр.№ 2

16.

Рушники

 30 шт.

1 080,00

Гр.№ 2

17.

Поручні для дітей на ганочку, стіл на майданчику

 

3 250,00

Гр.№ 2

18.

Магнітофон

1 шт.

 540,00

Гр..№ 8

19.

Ігрова зона «Будиночок»

2 шт

4 230,00

Гр..№ 8

20.

Шафа господарча

1 шт.

1 700,00

Гр..№ 9

21.

Секції для рушників

3 секціі

  360,00

Гр..№ 9

22.

Полиця

 

 200,00

Гр..№ 9

23.

Посуд

 

 400,00

Гр..№ 9

24.

Откоси роздягальня, туалет, група

 

 3925,00

Гр.№ 4

25.

Бак для замочування посуду

60л.

  210,00

Гр.№ 4

26.

Посуд ( чашки,тарілки)

 

1 540,00

Гр.№ 4

27.

Бактеріцидна лампа

 

1 407,00

Гр.№ 4

28.

Лавка та стіл в альтанці

 

   700,00

Гр.№6

29.

Шифон на гардини

18м.х55,00

   990,00

Гр.№6

30.

Водонагрівач

 80 л.

  2  990,00

Гр.№6

31.

Откоси туалет, роздягальня

 

  2 500,00

Гр.№6

32.

Світильники 4шт.

 

  1 200,00

Гр..№7

33.

Посуд

 

     300,00

Гр.№7

34.

Рушники

 36шт.

     500.00

Гр.№7

35.

Замок дверной

 

   900,00

Гр.№7

36.

Водонагрівач  50 л.

 

 2 400,00

Гр.№7

37.

Магнітофон з мікрофон.

 

  1 500,00

Гр.№7

38.

Накладки для унітаза

3шт.

     480,00

Гр.№7

39.

Театр

 

 1 300.00

Гр.№3

40.

Водонагрівач  80 л.

 

2 250,00

Гр.№3

41.

Шафа для білизни

 

 2 300,00

Гр.№3

42.

Шафа багато функціонал

 

 3 500,00

Гр.№7

43.

Лампа кварцева

 

    360,00

Гр.№7

44.

Фарба для майданчиків

 

1 500,00

 

 

 

        Педагоги разом з батьками на кожній віковій групі обновлюють і створюють предметно-розвивальне середовище – доповнюють сюжетно-рольові зони; різні види театрів; дидактичні ігри. Сучасні оригінальні ігри, дидактично-логічні посібники, виготовлені руками працівників  садочка та придбані за допомогою батьків, зміцнюють освітньо - розвивальну базу закладу. За благодійну допомогу батьків на групи придбано мило, туалетний папір, канцтовари, художні книжки, конструктори, іграшки,миючі, чистячи засоби для посуду, атрибутика для свят, господарчі товари ,віники, мітли, совки, серветки тощо.

                 Необхідно  зазначити, що за останні роки в дошкільний заклад за бюджеті кошти зовсім не було придбано іграшок та розвиваючих ігор як на групи так і кабінети спеціалістів, а всі іграшки придбано лише за рахунок благодійної допомоги.  Тому  велика увага приділялася дбайливому ставленню до тих іграшок, які вже є у дошкільному закладі.

         Нову  методичну та дитячу художню літературу придбано за власні кошти працівників ДНЗ та за допомогою батьків.  Щорічно здійснюється передплата періодичних видань.        

22.Соціальний захист , збереження, зміцнення здоров’я працівників:

 медичні огляди б/о 2 рази на рік , лікарняні, додаткові відпустки одиноким матерям,  матерям , які виховують двох і більше дітей до 16 років -10 календарних днів, доплата за шкідливі умови праці – помічникам вихователя 10%  машиністу з прання , кухарям, підсобному робітнику -12%, додаткові відпустки: помічникам вихователя – 7 ,  машиністу з прання – 4 дні надається допомога при тяжких хворобах, та на поховання, оздоровчі путівки дітям в літні табори, співробітникам по заявам санаторно - курортні.

 

     Висловлюю щиру подяку батькам за розуміння, допомогу та підтримку, а працівникам за нелегку працю у вихованні майбутнього покоління нашої держави. Дякую за увагу.