"Консиліум ПМПК"

                                                                                    

План роботи Психолого- медико-педагогічного консиліума на 2019-2020 н.р.

КЗО "ДНЗ (ясла - садок) № 240 комбінованого типу" ДМР

Робота з дітьми

1.     Первинна діагностика по мірі зарахування дітей: загальний рівень розвитку, мова, емоційний стан та комунікативні здібності.

2.     Планове медичне обстеження: антропометрія, встановлення групи здоров я, огляд спеціалістами.

3.     Планова діагностика (початок і кінець року): пізнавальна сфера, виявлення головної руки, базові функції мозку, емоційне      

        благополуччя.

4.     Перевірка готовності до навчання; виявлення втомлюваності та рівня працездатності дітей старшого дошкільного віку (початок і         кінець року).

        5.     Індивідуальна діагностика по заявкам вихователів та батьків.

        6.     Логопедична діагностика: порушення звукової структури мови,

        звуковимови, словарного запасу, мовленнєвого спілкування, фонематичного сприйняття, зв’язного мовлення, темпу мовлення.      

        Формування дефектологічної групи.

7.     Дефектологічна діагностика: порушення психологічних процесів: пам’яті, уваги, сприйняття, уяви. Формування груп ППР.

8.     Індивідуальні та підгрупові заняття з вчителем - дефектологом, вчителем - логопедом, практичним психологом.

        9.     Корекція пізнавальної сфери.

        10.Психомоторний розвиток.

Робота з вихователями

1.     Вивчення психофізіологічних особливостей розвитку дітей ППР (протягом року)

2.     Рекомендації для диференційованого підходу до дітей за результатами логопедичної, дефектологічної діагностики.

3.     Індивідуальні консультації з питань виховання та навчання дітей ( за вимогою)

       4.     Ведення щоденників спостереження.

 

Робота з батьками

  1.    Соціологічне анкетування батьків (за класичними методиками; анкетування з різних, тем; адаптація дітей до дитячого

         закладу; медичне анкетування; виявлення факторів ризику в розвитку дітей).

 2.    Індивідуальні рекомендації для батьків.

 3.    Поглиблена діагностика розвитку дітей (за запитом батьків)

 4.    Просвітницька робота серед батьків: особливості розвитку дитячого організму, адаптація дітей до нових умов; готовність      

      дитини до шкільного навчання; профілактика соматичних захворювань.

 5.    Консультаційна робота спеціалістів ПМПк

 6.    Оформлення інформації в групах.

Додаток:

Етапи

Заходи

Терміни

проведення

Організаційний блок

Робота з дітьми Робота з педагогами

Наказ по ДНЗ про роботу та склад ПМПк, розподіл обов'язків.

Затвердження плану роботи на 2015-2016 н.р.

Підготовка первинної документації:

•договір між ДНЗ і батьками вихованців

•заява-згода батьків на обстеження дитини

• формлення журналу запису дітей наМПк

•знайомлення з планами роботи логопеда та дефектолога з дітьми, що мають особливості мовного та психічного розвитку

1.Планове медичне обстеження: антропометричні данні, групи здоров’я, огляд дітей спеціалістами

2.  Логопедична діагностика

3.  Дефектологічна діагностика.

1.  Індивідуальне консультування з питань виховання та навчання дітей, створення здоров'язберігаючого середовища групи (по запиту)

2.         Консультування з коректування програми психолого-медико- педагогічного супроводу дітей.

вересень

 
 

Робота з батьками

1.  Соціологічне анкетування батьків.

2.                                                       Логопедичне  анкетування батьків.

3.                                                    Дефектологічне анкетування батьків.

4.   Індивідуальне консультування.

 

 

Формування списків дітей з порушеннями мови та психічними порушеннями для надання індивідуально-логопедичної та індивідуально-психологічної допомоги.

вересень

Організаційно-

консультативний

Обстеження мовного розвитку дітей дошкільного віку.

Діагностичне обстеження розумових та потенціальних здібностей дітей із затримкою психологічного розвитку.

вересень

Робота з педагогами

Консультування вихователів про роботу ПМПк в ДНЗ, цілі, задачі, раннього виявлення відхилень розвитку дітей .

вересень

Робота з батьками

Консультування батьків про організацію і роботу ПМПк ДНЗ.

По запиту батьків

 

Розробка рекомендацій з урахуванням індивідуальних можливостей і особливостей дитини.

жовтень

Робота з дітьми

Динамічна оцінка стану дитини. Зміни і доповнення рекомендацій в роботі з дітьми з низькою динамікою розвитку.

лютий

Підсумковий блок

Аналіз підсумкових документів (результати підсумкової діагностики), надані логопедом, дефектологом і вихователями. Надання рекомендацій батькам дітей з незначними позитивними результатами або їх відсутністю по запиту в районну ПМПК. Підведення підсумків.

травень